Meny Stäng

Tjänstehund

Ansvariga:


Namn Telefon Mail
Tjänstehundsektorn
Rolf Danielsson 0727-266990

För mer information kolla in Svenska Brukshundsklubbens hemsida:

https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/


Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Frivillig försvarsorganisation

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Utbilda dig hos oss

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss.

Kurser för att utbilda patrullhundar

De flesta kurser för att utbilda patrullhundar arrangeras av lokala brukshundklubbar. Den som är tjänstehundsansvarig på klubben kan berätta mer om om när nästa kurs hålls. En del klubbar har inte någon tjänstehundsansvarig och då kontaktar du den som är försvarsmaktsombud i ditt område. Utbildningsgång Patrullhundskursen utgör en kurs i en följd av kurser som leder fram mot befattningen som hundförare. Läs mer om utbildningsgången och vad som krävs av hundförare och hund.

Lämpliga tjänstehundar

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer – och det gäller även hundföraren.