Meny Stäng

Medlem

Så här blir du medlem i Uddevalla Brukshundklubb.

Som medlem i Uddevalla Brukshundklubb får du tidningen Brukshunden.
Du är också försäkrad under kurstid och får delta i klubbens alla aktiviteter.

Ordinarie + Förbundsavg. (Helbetalande, ny medlem) 650:-/år

Ordinarie (redan medlem på annan SBK klubb) 250:-/år.
Om du redan är medlem i lokal-/rasklubb ansluten till Brukshundklubben. Medlemskap i följande rasklubbar berättigar till Ordinarie medlemskap:
Australian shepherd, Australisk cattledog, Australisk kelpie, Beauceron, Belgiska
vallhundar, Berger picard, Bouvier des flandres, Boxer, Briard, Collie, korthår,
Collie, långhår, Dobermann, Hollandse herdershond, Hovawart, Riesenschnauzer,
Rottweiler, Schäfer, Svart terrier samt vit Herdehund
Familjemedlem 250:-/år.
Får att få lösa familjemedlemskap krävs en helbetalande i samma klubb
(Uddevalla BHK). U-medlemskap gäller ej som grund för ett
familjemedlemskap i Uddevalla BHK. En person betalar alltså ”fullt pris” 650:- och andra medföljande familjemedlemmar betalar 250:-/person.
Hundungdom 350 kr/år.
SHU vänder sig framför allt till dig som är mellan 7 och 25 år, som medlem i Hundungdom kan du vilja och bli medlem i Uddevalla Brukshundklubb (extra medlemskap i en av SKK:s specialklubbar, välj SBK Lokalklubb:
Uddevalla).
Speciella syskonmedlemskap. Anmälan om medlemskap till Sveriges
Hundungdom  (välj Medlemskap/Bli medlem här)
På helbetalande medlemsavgift (650 kr) går 400 kr till Svenska Brukshundklubben i Stockholm och 15 kr till Svenska Brukshundklubben VästraDistriktet. (till klubben 200 kr)

Teckna medlemsskap i Uddevalla Brukshundklubb
Fyll i nedanstående uppgifter och betala in avgiften på PG 69 23 90 -8
(uppge betalkod [visas på sista sidan när du tryckt ’Skicka’], namn, tfn nr,
Som meddelande i stället för –
OCR-nummer när du betalar in avgiften).

Medlemsavgiften betalas inte tillbaka om t.ex. er hund blir sjuk eller ni
av andra anledningar vill avbryta ert medlemskap.
Har medlemsavgiften
felaktigt inbetalats så avskrivs naturligtvis skulden. Invändningar skall vara kassören tillhanda inom 8 dagar från
bet dag.