Meny Stäng

Styrelsen

Kontaktinformation

Kontakta styrelsen via mail:

Namn Telefon E-post
Ordförande: Peter Johansson 073-9242874
V. Ordförande: Ann-Kristin Svensson
Kassör Katarina Bjerman 070-9985974
Sekreterare: Johanna Adolfson 070-2280926
Ledamot: Kerstin Jacobsson
Ledamot: Marie Malm
Ledamot: Tina Hansson
Suppleant: Therese Johansson
Suppleant: Ingvar Samuelsson
Revisor: Jenny Granath 070-7203372
Revisor: Björn Hindrum
Revisorsuppl: Leif Granath
Revisorsuppl: Marcus Larsén
Valberedning: Jenny Granath
Valberedning: Pia Hellmér
Valberedning: Emma Björnström