Meny Stäng

Styrelsen

Kontaktinformation

Kontakta styrelsen via mail:

Namn Telefon Mail
Ordförande: Bodil Hellberg 070-6477054
V. Ordförande: Tina Hansson 070-6664205
Kassör Katarina Bjerman 070-9985974
Sekreterare: Johanna Adolfsson 070-2280926
Ledamot: Linda Attlerud 070-5838374
Ledamot: Kerstin Jacobsson 070-3587416
Ledamot: Rickie Schröder Frisk 072-7455888
Suppleant: Marie Malm 073-6331923
Suppleant: Therese Johansson 070-2930789
Revisor: Jenny Granath 070-7203372
Revisor: Björn Hindrum
Revisorsuppl: Kristina Sagen
Revisorsuppl: Leif Granath 070-2384594
Valberedning: Peter Johansson 070-3672348
Valberedning: Anna Andersson 070-3672348
Valberedning: Håkan Linde