Meny Stäng

Styrelsen

Kontaktinformation

Kontakta styrelsen via mail:

Namn Telefon Mail
Ordförande: Peter Johansson 073-9242874
V. Ordförande: Tina Hansson 070-6664205
Kassör Katarina Bjerman 070-9985974
Sekreterare: Johanna Adolfson 070-2280926
Ledamot: Kerstin Jacobsson 070-3587416
Ledamot: Rickie Schröder Frisk 072-7455888
Ledamot: Marie Malm 073-6331923
Suppleant: Therese Johansson 070-2930789
Suppleant: Ann-Kristin Svensson 070-2817239
Revisor: Jenny Granath 070-7203372
Revisor: Björn Hindrum
Revisorsuppl: Kristina Sagen
Revisorsuppl: Leif Granath 070-2384594
Valberedning: Vakant
Valberedning: Vakant
Valberedning: Vakant