Meny Stäng

Drag

Canicross

Ansvariga:

Namn Telefon Mail
Draghundsektorn
Johanna Adolfson 0702-280 926

Vill du lära dig mer om draghundsporten? Nu inbjuds till en digital tema kväll!

Klicka här för mer information!

OBS! Öppna länken i nytt fönster för att det ska fungera….

Att använda hundar för drag har man gjort i hundratals år. Hundar har i delar av
världen haft stor betydelse för transport av människor och varor t.ex. på Grönland, i
Sibirien och i Alaska.

Det ligger i människans natur att mäta sig med varandra och tävlingar med draghundar uppstod. Under guldruschen i Alaska var draghundstävlingar mycket populära och har sedan blivit kvar som en del av samhällskulturen där.

I Norden har draghundar framför allt använts som en fritidsverksamhet för att komma ut i naturen med hundar som drar släde eller pulka. I Sverige och andra länder med snösäkra vintrar har det utvecklats som en del av äventyrsturismen att köra eller åka hundspann. Samtidigt har en tävlingsverksamhet uppstått som med tiden kommit att organiserats som annan idrottsverksamhet med nationella förbund som tillsammans skapat övergripande internationella organisationer.

Draghundsporten har genomgått en snabb utveckling till en modern idrott. Man tävlar
i tre olika stilar: Vinter (snö): nordisk stil där föraren åker skidor efter hund(-ar) och
slädhundsstil där flera hundar drar en släde och föraren står på släden. Barmarksstil:
springa, cykla med en hund, sparkcykel (Scooter) med 1-2 hundar eller köra vagn
med upp till 8 hundar.

Mer info om de olika stilarna och sporten hittar du på www.draghundsport.se

För att tävla i officiell tävlingsklass krävs medlemskap i en draghundsförening eller en
brukshundklubb som är medlem i SDSF, tävlingslicens och grönt kort. (I motionsklass
krävs inte detta.)

Draghundsporten i Sverige organiseras av Svenska DraghundSportFörbundet, SDSF
som är medlem i Riksidrottsförbundet och därmed är en del av idrottsrörelsen.

Uddevalla BHK blev medlem i SDSF 2020, en dragsektor är under uppstart, är du intresserad av drag.

Vi har börjat ha Grönt Kort kurs och förhoppningsvis kommer vi bli ett glatt gäng som
tränar ihop.

***NYTT***

Tävlingslicenser (2021-07-24)

Tävlingslicensavgiften för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 är 250 kr.

Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att:

  • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2020 hör till
    samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2021
  • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2020 hör till samma
    säsong, som tävlingar på barmark i maj 2021.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige.
Man löser licens för den förening man vill tävla för.

Avgiften används av SDSF till sådant som har med tävlingarna att göra, t.ex. domarutbildning, anmälningssystem, tävlingskalender, etc. I licensen ingår också en försäkring, som gäller vid tävling, organiserad träning och prova-på verksamhet anordnad av medlemsföreningarna. Mer om försäkringens villkor finns här (länk till
Folksam).

Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade. För att ungdomar ska kunna anmäla sig via databasen skickar man ett mail till sdsf@draghundsport.se. Tävlar man enbart i Motionsklass, så behöver man ingen licens, de tävlande är då försäkrade via föreningen ansluten till SDSF.

Undantagna från licenskravet är de medlemmar i Svenska Brukshundklubbens
medlemsföreningar som är medlemmar i SDSF, som tävlar enbart på SBK-arrangemang. Så vill du tävla i en tävling som ej är en Brukshundklubb måste du lösa licens för att få lov att starta i tävlingsklass.

Praktiskt
Vill du tävla för Uddevalla BHK betalar in 250kr till licensen på PG 69 23 90 -8
Märk din betalningen med ditt namn och ”draglicens”

Skicka även ett mail till Johanna med namn och FIDnr drag@uddevallabhk.se

Ska man tävla utomlands, skall detta rapporteras in till kansliet på e-postadress:
sdsf@draghundsport.se  med namn, personnummer, adress, telefonnummer samt
arrangör, tävlingsort och land.

Glöm inte att du även behöver ett DIDnr när du tävlar utomlands eller jagar WC-poäng

Om du behöver ett licensintyg så beställs även detta via: sdsf@draghundsport.se.