Meny Stäng

Bruks

Ansvariga:

Namn Telefon
Vakant

BRUKS

Uddevalla Brukshundklubb har mer än 50 års erfarenhet när det gäller utbildning av brukshundar.

Vi tävlar och utbildar i tre av fyra olika bruksgrenar: Spår, Sök,  Rapport och Skydds. 

Hundarna indelas i klasserna Appell, Lägre, Högre och Elit, allt efter kunskap.

Spårhunden

Spårhundar har använts i människans tjänst i mer än 10.000 år. Alla hundar kan spåra. Spårhunden använder i arbetet sitt luktsinne för att följa ett spår som gåtts av en människa. En bra spårhund skall vara uthållig och kunna koncentrera sig på sin spåruppgift. En välutbildad spårhund kan följa ett spår som är många timmar gammalt. Hunden skall även markera föremål som spårläggare lagt ut.

Sökhunden

Den hund som utbildas till Sökhund skall vara arbetsvillig och pigg, kunna arbeta självständigt och vara glad i människor. Sökhunden måste vara vältränad för att orka leta (springa) i svårframkomlig och svår terräng, för att orka leta rätt på personer som är gömda. Vi använder även sökhunden vid skallgång efter försvunna personer och för att leta rätt på överlevande i rasområden.

Rapporthunden

En bra Rapporthund bör vara självständig och ha en stark flockdrift.
Förr sade man att rapport var en fin familjesport, som i regel engagerade både "Matte" och "Husse" och så är det väl än i dag. En rapporthund måste vara vältränad och snabb.

Skyddshunden

Många vilseleds att tro att Skyddshunden skall vara "bitsk". Detta är helt fel. Skyddshunden utbildas visserligen i att bita i skyddsärmen, men det innebär inte att den (om dess utbildning sker på rätt sätt) blir aggressiv, utan snarare tvärt om. Den är och förblir en mycket fin familjehund. För närvarande har vi inte kurser i skydds.